Tisztelt Tagszervezetek!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tagszervezeteket a Közgyűléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról:

 

A helyszín

A közgyűlés tervezett helyszíne a Duna Aréna konferenciaterme (1138 Budapest, Népfürdő u. 36).

A COVID helyzet változása esetén a helyszín változhat, melyről külön értesítést küldünk.

Parkolni az Északi parkolóban illetőleg a környező utcákban lehet (vasárnap a parkolás ingyenes).

 

Szavazati jogok

Az Alapszabály 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.”

Törvényes képviselő pl. az egyesület elnöke, a Kft. ügyvezetője, a sportiskola igazgatója stb.

A hatályos adatokat az alábbi helyeken tudják ellenőrizni:

Civil szervezetek (egyesületek) www.birosag.hu (civil szervezetek nyilvántartása)

Gazdasági társaságok (pl. .Bt., Kft.) www.ecegjegyzek.hu

Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartás (pl. önkormányzati sportiskolák) www.allamkincstar.gov.hu

 

Az alapszabály rendelkezése szerint egy tagszervezetnek több szavazati joga is lehet. IDE KATTINTVA összefoglaltuk az egyes tagszervezeteket megillető szavazati jogok mértékét. Kérjük ennek megfelelően gondoskodjanak annyi képviselő (meghatalmazott) megjelenéséről, ahány szavazattal rendelkeznek. A szavazathalmozás (egy személy több szavazattal) tilos!

 

A mandátum vizsgálata

A mandátum vizsgálata során ellenőrzésre kerül a tagszervezet képviseleti joga.

Kérjük hozza magával:

 • személyazonosításra alkalmas igazolványát;
 • képviseleti jogát igazoló kivonatot;
 • aláírási címpéldányának másolatát;
 • amennyiben meghatalmazott, úgy a meghatalmazás eredeti példányát.

A regisztráció kezdete: 09:30 óra

 

A meghatalmazás

Ismételten csatoljuk a meghatalmazás mintáját.

Kérjük, hogy a meghatalmazás kitöltése során legyenek figyelemmel az alábbiakra:

 

 • a meghatalmazást a tagszervezet képviselője írja alá cégszerűen (pecsét);
 • a meghatalmazás elfogadását a meghatalmazott személy is írja alá;
 • a meghatalmazást két tanú is lássa el aláírásával és tüntesse fel lakcímét is vagy
  • Ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva vagy
  • Közjegyző által közokiratba foglalva kell bemutatni és átadni.

 

A fentieknek megfelelő meghatalmazás csak és kizárólag eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban fogadható el.

FIGYELEM! Amennyiben a képviseleti jog nincs megfelelően igazolva, úgy a megjelent képviselő szavazati joggal nem tud részt venni a Közgyűlésen. A meghatalmazást másolati (szkennelt, faxolt, fénymásolt) formában nem tudjuk elfogadni.

Érvényes meghatalmazás hiányában a megjelent képviselők a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt.

 

KÖZGYŰLÉSI ANYAGOK:

MEGHATALMAZÁS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELETRE  – IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

KÖZGYŰLÉSI SZAVAZATI JOGOK 2020 – IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

 

COVID tájékoztató

A Közgyűlés lebonyolítása során fokozottan igyekszünk betartani a hatályos COVID előírásokat.

A Közgyűlésen történő részvételnek nem feltétele a negatív COVID teszt.

A Közgyűlésre történő belépés előtt testhőmérséklet ellenőrzés történik. Nem léphet be az a személy, akinek testhőmérséklete a 37,2 ºC fokot meghaladja.

Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a Közgyűlés teljes időtartama alatt kötelező.

Az ülésrend kialakításánál a távolságtartás szabályait figyelembe vesszük, ezt kérjük tartsák fenn.

 

Tisztelt Tagszervezetek! Kérünk mindenkit, hogy a Közgyűlés eredményes és veszélymentes lebonyolítása érdekében gondosan olvassák el a tájékoztatóban foglaltakat és tartsák be az előírásokat.

 

 

Hasonló bejegyzések