Minden gyermek tanuljon meg úszni

Cél
A Magyar Úszó Szövetség tagszervezeteinél folyó úszásoktatási feltételek javítása, segítése.

Támogatható tevékenységek
úszás oktatás 2016 és később született korosztály részére

Keretösszege
Teljes összeg 120.000.000.- Ft
Elnyerhető összeg: min. 300.000. – max. 5.000.000.- Forint

Benyújtás határideje, feltételei

Beadási határidő: 2024. február 19. hétfő 14.00
Beadás módja – KIZÁRÓLAG: elektronikusan, email-ben a palyazat@musz.hu címre.
A más címre, vagy határidőn túl beadott jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtására jogosultak:

 • Magyar Úszó Szövetség tagszervezete
 • tagsági jogviszonya 2022. január 1. előtti
 • korábbi támogatásokkal elszámolt
 • a Magyar Úszó Szövetséggel szemben tartozása nem áll fent
 • egyesület működésének helyszínén, létesítményében ÚNP program 2023-ban nem folyt

A támogatás formája és mértéke:

 • előfinanszírozott, vissza nem térítendő

A támogatásból elszámolható költségek:

 •  tanmedence, tanuszoda vízfelület bérleti – pályahasználati díja – nem finanszírozható a nem
  tagszervezeti kereteken belül folytatott (pl. KLIK megbízás) tevékenység költségei
 • úszóoktatók bérköltsége (költségvetés max. 60%-ig) – nem finanszírozható a nem
  tagszervezeti kereteken belül folytatott (pl. KLIK megbízás) tevékenység költségei
 • oktatási segédeszközök, felszerelések
 • szállítóeszköz bérleti díjai
 • minősítő, tehetség kiválasztó (nem MUSZ engedélyes) verseny díjazása: oklevél, érem – az
  elszámolás kötelező melléklete a versenykiírás és az eseményről készült jegyzőkönyv,
  melyet a régióvezető vagy koordinátor hitelesített

Csatolandó kötelező mellékletek:

 • Pályázati adatlap
 • Személyi feltételek (a programban résztvevő oktatók névsora, végzettsége és oklevélszáma)

A tartalmi elbírálás szempontjai:

A támogatás összege 4 egyenlő részre osztott támogatási részösszegből áll. Ezt az összeget
az 1. pontban szereplő kritérium befolyásolja.


1. a 2023 évi országos bajnokságon legalább 1 pont megszerzése – az első részösszegből minden pontot szerző egyesület egyenlően, a megszerzett bajnoki pontoktól függetlenül 300-300 ezer forintban részesül.


Az első kritérium alapján maradt összeg 3 egyenlő részre osztódik, és az alább feltételek szerint
kerül felosztásra:

2. a 2023 évben újonnan leigazolt 2013. január 1. és később született versenyzők száma,


3. 2023 évben a delfin (regionális) és cápa korosztályos bajnokságon indított versenyzők száma,


4. 2023 évben teljesített szakmai minimum vizsgák száma – 2013. január 1. és később született gyermekek esetében

A támogatás odaítéléséhez a fenti 4 kategóriából legalább háromnak meg kell felelni