Minden gyermek tanuljon meg úszni

Cél
A Magyar Úszó Szövetség tagszervezeteinél folyó úszásoktatási feltételek javítása, segítése.

Támogatható tevékenységek
úszás oktatás 2014 és később született korosztály részére

Keretösszege
Teljes összeg 120.000.000.- Ft
Elnyerhető összeg: min. 300.000. – max. 5.000.000.- Forint

Benyújtás határideje, feltételei

Beadási határidő: 2022. február 15. kedd 14.00
Beadás módja – KIZÁRÓLAG: elektronikusan, email-ben a palyazat@musz.hu címre.
A más címre, vagy határidőn túl beadott jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtására jogosultak:

 • Magyar Úszó Szövetség tagszervezete
 • tagsági jogviszonya 2020. január 1. előtti
 • korábbi KSF támogatásokkal elszámolt
 • a Magyar Úszó Szövetséggel szemben tartozása nem áll fent

A támogatás formája és mértéke:

 • előfinanszírozott, vissza nem térítendő

A támogatásból elszámolható költségek:

 • tanmedence, tanuszoda vízfelület bérleti – pályahasználati díja – nem finanszírozható a nem tagszervezeti kereteken belül folytatott (pl. KLIK megbízás) tevékenység költségei
 • úszóoktatók bérköltsége (költségvetés max. 60%-ig) – nem finanszírozható a nem tagszervezeti kereteken belül folytatott (pl. KLIK megbízás) tevékenység költségei
 • oktatási segédeszközök, felszerelések
 • szállítóeszköz bérleti díjai
 • minősítő, tehetség kiválasztó (nem MUSZ engedélyes) verseny díjazása: oklevél, érem – az elszámolás kötelező melléklete a versenykiírás és az eseményről készült jegyzőkönyv, melyet a régióvezető vagy koordinátor hitelesített

Csatolandó kötelező mellékletek:

 • Pályázati adatlap
 • Személyi feltételek (a programban résztvevő oktatók névsora, végzettsége és oklevélszáma)
 • Az oktatásra használt tanmedence, tanuszoda bérleti szerződése. Ennek hiányában az uszoda üzemeltetője által kiállított pályahasználat igazolása, melyen szerepel a tanmedence vagy tanuszoda pályahasználata heti bontásban (heti pályahasználat/óra)

A tartalmi elbírálás szempontjai:

A támogatás összege 4 egyenlő részre osztott támogatási részösszegből áll. Ezt az összeget az 1. pontban szereplő kritérium befolyásolja.

– 1. a 2021 évi országos bajnokságon legalább 1 pont megszerzése – az első részösszegből minden pontot szerző egyesület egyenlően, a megszerzett bajnoki pontoktól függetlenül 300-300 ezer forintban részesül
Az első kritérium alapján maradt összeg 3 egyenlő részre osztódik, és az alább feltételek szerint kerül felosztásra:
– 2. a 2021 évben újonnan leigazolt 2011. január 1. és később született versenyzők száma
– 3. 2021 évben a delfin (regionális) és cápa korosztályos bajnokságon indított versenyzők száma
– 4. 2021-2022 évben a tanmedencei, tanuszodai oktatásra használt heti pályaórák száma