Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

 A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége az Alapszabály 19.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a MÚSZ 2021. évi rendes Közgyűlését összehívta, melyre tisztelettel meghívom Önöket.

Időpontja: 2021. május 30. (vasárnap) 10:00 óra.

Helyszíne: Duna Aréna Konferencia terme, címe: 1138 Budapest Népfürdő utca 36.(Dagály Strand)

 

A Közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Elnökség 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
  2. A számvitelről szóló törvény szerinti 2020. évi beszámoló (ideértve az Stv szerinti pénzügyi beszámolót is) elfogadása;
  3. MÚSZ 2020. évi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;
  4. Ellenőrző Testület beszámolója a 2020. évről;
  5. A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;

 

Tájékoztatom T. Tagszervezeteinket, hogy az alapszabály 14. § (3) bekezdése alapján a Tagszervezetek által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották az Elnökséghez.

Ennek alapján kérem a T. MÚSZ tagokat, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb 2021. május 14. napjáig szíveskedjenek megküldeni a  musz@musz.hu e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a MÚSZ irodai címére.

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat az alapszabály 11.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés előtt 7 nappal küldjük meg.

 

Kötelességem felhívni szíves figyelmét, hogy az Alapszabályunk 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.” Amennyiben a törvényes képviselő nem tud részt venni a közgyűlésen akkor az 1. sz. mellékletként megküldött meghatalmazást, személyenként, értelemszerűen, teljeskörűen kitöltve kérjük a Közgyűlésünk kezdete előtt – a mandátum vizsgálat céljából minél korábban – eredeti példányban megküldeni vagy a helyszínen átadni, mert annak hiányában a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt. Az alapszabály 12.§ (4) bekezdése szerinti további képviselők számát tagszervezeti bontásban 2. sz. mellékletként küldjük meg.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

 

Alapszabályunk 13. § (2) pontjában foglaltak alapján ezúton jelzem, hogy ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amire ezennel figyelmüket kifejezetten felhívom.

 

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés határozatképtelensége esetére ezennel a megismételt Közgyűlést is összehívom 2021. május 30. napjának 10:30 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirendi pontokkal, fentebb jelzett jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel.

 

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítok!

 

Wladár Sándor

 

KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető