Közgyűlési jegyzőkönyv letöltése

Tartalom
Melléklet

1/2024. (05.29.) MÚSZ KGY. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhét) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) megválasztotta dr. Sándor Eleket a Közgyűlés levezető elnökének. A szavazásban mindenki részt vett.

2/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhét) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) jegyzőkönyvvezetőjévé választotta Orosz Júliát. A szavazásban mindenki részt vett.

3/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhét) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta Gyepes Lajost. A szavazásban mindenki részt vett.

4/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhét) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta Kiss Évát. A szavazásban mindenki részt vett.

5/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhét) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) megerősítette a Mandátumvizsgáló Bizottságot feladataik elvégzésében. A szavazásban mindenki részt vett

6/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hatvanhat) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) megválasztotta Szögi Lászlót a Szavazatszámláló Bizottság elnökének. A szavazásban mindenki részt vett.

7/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hetven) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) megválasztotta Biczó Bencét, Zámbó Balázst és dr. Szájer Pétert a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. A szavazásban mindenki részt vett.

8/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 67 (hetven) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a meghirdetett napirendi pontokat elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett.

9/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) az Elnökség 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett.

10/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) az Ellenőrző Testület 2022. évre vonatkozó beszámolóját elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett.

11/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 26.315.036. EFt. mérlegfőösszeggel és  – 54.635.-EFt. adózott eredménnyel, az ugyanezen évre vonatkozó eredménykimutatással és a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő melléklettel elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett.

12/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a 2023. évi Közhasznúsági mellékletet. A szavazásban mindenki részt vett.

13/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a MÚSZ 2024. évi szakmai és pénzügyi tervét. A szavazásban mindenki részt vett.

14/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta, hogy a Budapesti Úszó Szövetség származtatott jogi személyiségét 2024. december 31. napi hatállyal megszünteti. A szavazásban mindenki részt vett.

15/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett.

16/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-47/2024 (01.31.) sz. – a Balatonakarattyai Sport Klub MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

17/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-46/2024 (01.31.) sz. – a Balatoni Úszó Iskola és Szabadidő Sport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

18/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-45/2024 (01.31.) sz. – a Ceglédi Vasútas Sport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

19/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-42/2024 (01.31.) sz. – a Küldetés Diáksport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

20/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 64 (hatvannégy) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 1 (egy) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-41/2024 (01.31.) sz. – a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

21/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-35/2024 (01.31.) sz. – a Szentgotthárdi VSE MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.

22/2024. (05.29.) MÚSZ Kgy. határozat:

A Közgyűlés 65 (hatvanöt) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal (egyhangúlag) a Magyar Úszó Szövetség elnökségének MÚSZ-33/2024 (01.31.) sz. – az Új-Hullám Sport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó – határozatát fenntartja, a fellebbezést elutasítja.