Tartalom
Melléklet

MÚSZ 6/2019. sz. elektronikus határozat – Az Elnökség az alábbi sportszakembereknek adományoz Centenáriumi Díjat:

dr. Kausz István
Csutorás József
Rákosfalvy Ferenc