Tartalom
Melléklet

MÚSZ 59/2021. sz. elektronikus határozat – A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége Turi György alelnökkel kapcsolatban, a médiában megjelent állítások kivizsgálására létrehozott vizsgálóbizottságba az alábbi személyeket választja:

Elnök:
dr. Ugrin Tamás

Tagok:
Danks Emese
dr. Tausz Katalin
Becsky András
Bohus Richárd