Tartalom
Melléklet

MÚSZ 56/2017. (04.12.) sz. (elektronikus) határozat – A MÚSZ Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapszabály 11. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés tervezett napirendjére az alábbi javaslatot tegye:

Napirendi javaslat:
1. A Közgyűlés levezető elnökének megválasztása, továbbá a jegyzőkönyvvezető, két
hitelesítő természetes személy, Jelölő Bizottság és Mandátum Vizsgáló Bizottság Közgyűlés
általi elfogadása, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása és napirendről döntés;
2. Dr. Bienerth Gusztáv elnök beszámolója;
3. Tájékoztató a Budapesten-Balatonfüreden megrendezésre kerülő 17. FINA Vizes
Világbajnokságról;
4. A Deloitte Zrt. tájékoztatója a MÚSZ pénzügyi, gazdasági átvilágításáról;
5. Az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
6. Pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása;
7. A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;
8. Az Ellenőrző Testület beszámolója;
9. A Szakszövetség 2017. évi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;
10. A MÚSZ új Elnökségi tagjainak megválasztása (1+1+3 fő);
11. A MÚSZ Alapszabályának módosítása;
12. A MÚSZ Felügyelőbizottság Elnökének és tagjainak megválasztása (1+2 fő)
13. A Szövetség tagjai által beterjesztett és elfogadott javaslatok tárgyalása;
14. Egyebek;