Tartalom
Melléklet

MÚSZ 387/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással Becsky Andrást levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 388/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással Dr. Török Enikőt és Gyepes Ádámot jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 389/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 390/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 391/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 392/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, a korábban meghatározott válogatási elvek alapján, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a 2019. évi gwangju-i világbajnokságra utazó válogatott keret védett tagjait az elnökségi ülés időpontjáig ismerté vált eredmények alapján. Az egyes számoknál szereplő versenyzők végleges indulónak tekintendők, csapattagságuk védettséget élvez. Azon versenyszámokban, ahol két „A” szintes versenyző szerepel, ott már nincs lehetőség a csapattagság kivívására kivéve akkor, ha az indulási jogot kivívó versenyző az adott versenyszámtól visszalép. Az üres helyekre a kvalifikációs időszak végéig (július 3.) lehet kivívni a részvételt. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 393/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta, hogy az elszámolással elmaradásban lévő tagszervezetek írásbeli felhívást kapnak, hogy a 2016-os évre szóló támogatások hiánypótlásának legvégső határideje 2019. április 30. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 394/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi edzőket választotta az Utánpótlás Edzői Program támogatottjainak:

Kutasi Gergely, Kollerné Buth Zsuzsanna, Karvalics Péter, Kovács Tamás, Jókuti Péter, Kollár Zoltán, Fábián Vince, Tóth András, Kovács Rita, Kaliba Viktor, Kis Gergő, Fridrich László, Petrov Anatolij, Farkas András, Szabó Gergő, Csala Tamás. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 395/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a javaslattételt a Sport XXI. 2019-es támogatási elosztásra. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 396/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést a módosításokkal együtt a 2019. évi Országos Bajnokságok vezetőbírói jelölésére. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 397/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2019. évi Nyíltvízi Úszó Országos Bajnokság versenykiírását. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 398/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással megszavazta Lukács Lilla bírói jelölését a 2019. évi kazanyi Junior Európa-bajnokságra. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 399/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, hogy a nemzetközi versenyfeladatok ellátására a MÚSZ Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásának jóváhagyását az Elnökség a Közgyűlés elé terjessze. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 400/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése (a továbbiakban: Verseny) egyes szervezeti kérdései tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

1. Az Elnökség az Alapszabály 19. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel az Alapszabály 30. §-ára létrehozza a Verseny Szervező Bizottságát.
2. A Verseny Szervező Bizottsága (a továbbiakban: SZB) az SZB elnökének irányításával, az operatív vezető vezetésével működő, a Verseny megrendezésére vonatkozó előírások figyelembevételével létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely a Verseny megrendezésével kapcsolatban minden kérdésben köteles és jogosult a MÚSZ speciális bizottságaként, a Szövetség nevében és helyett eljárni, a Verseny sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai, szervezeti és pénzügyi döntést – a jelen határozatban foglalt keretek között és korlátozásokkal – meghozni.
3. Az Elnökség az SZB elnökévé dr. Wladár Sándort nevezi ki.
4. Az Elnökség az SZB operatív vezetőjévé Szántó Dávidot nevezi ki.
5. Az SZB felelős vezető tagjait az SZB elnöke kéri fel és bízza meg. Az SZB további tagjait az érintett SZB felelős vezető taggal egyeztetve az operatív vezető kéri fel és bízza meg. A tagok felmentésére a kinevezésükre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az SZB megbízása a Verseny befejezéséig, illetve teljes pénzügyi zárásáig szól.
6. Az SZB jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt megbízni. A külső közreműködők kiválasztására és megbízására a közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetben az SZB elnöke, az értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az operatív vezető jogosult.
7. A Versenyhez kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi:
a) jelentős nemzetközi szerződések és az MÚSZ egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: dr. Wladár Sándor,
b) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések abban az esetben, amennyiben azok a Verseny költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek, a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű szerződések, a vagyoni értékű jogok hasznosítására kötendő együttműködési megállapodások: dr. Wladár Sándor,
c) a költségvetésben tervezett mértékű, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, az SZB működtetéséhez, a szervezéshez kapcsolódó levelezések: Szántó Dávid.
Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a fentiek alapján dr. Wladár Sándor elnök képviseleti jogkörét az 7.c) pontban meghatározott ügyekben Szántó Dávidra, mint az SZB tisztségviselőjére meghatalmazással 2019. május 31. napjáig átruházza.

MÚSZ 401/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a MÚSZ kabala figura pályázatának kiírását. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 402/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal felvette tagjai sorába az Örökmozgó Sportegyesületet. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 403/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal felvette tagjai sorába a Békési Úszó Klub Egyesületet. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 405/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal felvette tagjai sorába a Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ 404/2019. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal felvette tagjai sorába a Törökszentmiklósi „Kölcsey” Diáksport Egyesületet. A szavazásban mindenki részt vett.