Tartalom
Melléklet

MÚSZ 195/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Becsky Andrást levezető elnöknek.

MÚSZ 196/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek.

MÚSZ 197/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort.

MÚSZ 198/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2018. január 15-i elnökségi ülés napirendi pontjait és kiegészítéseit.

MÚSZ 199/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2017. november 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.

MÚSZ 200/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan az   előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a 2018. évi Kiemelt Sportágfejlesztési Program elosztási elveit.

MÚSZ 201/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2018. évi EMMI – Infrastrukturális pályázatok elbírálását.

MÚSZ 202/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a KEP felosztási javaslatot.

MÚSZ 203/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Gerevich ösztöndíjak felosztási javaslatot.

MÚSZ 204/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta dr. Sós Csaba szövetségi kapitány beszámolóját a 2017. évi koppenhágai Rövidpályás EB-ről.

MÚSZ 205/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Petrov Iván beszámolóját a 2017. évi CECJM-ről.

MÚSZ 206/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Sportolói Bizottság, Utánpótlás Bizottság és Versenybírói Bizottság Működési rendjét az alábbi módosított 12.) ponttal:„Minden tagnak 1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.”

MÚSZ 207/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Olasz Annát a Sportolói Bizottság tagjának.

MÚSZ 208/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Takács Krisztiánt a Sportolói Bizottság tagjának.

MÚSZ 209/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 10  igen szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta Verrasztó Dávidot a Sportolói Bizottság tagjának.

MÚSZ 210/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Bán Sándort az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 211/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Balog Jánost az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 213/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Horváth Pétert az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 214/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Kovács Lászlót (Győr) az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 215/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Krajnyák Györgyöt az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 216/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Lőrinczi Györgyöt az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 217/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Magyarovits Zoltánt az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 218/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Poczó Elemért az Utánpótlás Bizottság tagjának.

MÚSZ 219/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Szentirmai Andreát a Versenybírói Bizottság tagjának.

MÚSZ 220/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Lázár Olgát a Versenybírói Bizottság tagjának.

MÚSZ 221/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Lázár Ritát a Versenybírói Bizottság tagjának.

MÚSZ 222/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta Kemény Petrát a Versenybírói Bizottság tagjának.

MÚSZ 223/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a selejtezési feladatok ellátására Eseti Bizottságot hoz létre.

MÚSZ 224/2018. sz. elnökségi határozat – A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta az Eseti Bizottság elnökének Molnár Mihályt, valamint tagnak Halász Saroltát és Tari Viktóriát.

MÚSZ 225/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11  igen szavazattal, egyhangúan felvette a Pécsi Vörös Meteor Sportkör Úszó Szakosztályt a MÚSZ tagjai sorába.

MÚSZ 226/2018. sz. elnökségi határozat –  MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan felvette a Mátészalkai MTK Úszóegyesület a MÚSZ tagjai sorába.

MÚSZ 227/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan felvette a Csenger Város Kézilabda és Sport Club-ot a MÚSZ tagjai sorába.

MÚSZ 228/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan felvette a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft.-t. a MÚSZ tagjai sorába.

MÚSZ 229/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy a HUNAKAMO Vizilabda Sport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja.

MÚSZ 230/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy az Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft MÚSZ tagsági viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja.

MÚSZ 231/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy a Rendes Úszó és Triatlon Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja

MÚSZ 232/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy a Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület (SKÚSE) MÚSZ tagsági viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja.

MÚSZ 233/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy az Úszó Pingvin Óvoda Nkft. (UPÓ) MÚSZ tagsági viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja.

MÚSZ 234/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Magyar Úszó Szövetség elnökségének 2018. évi tervezett ülésrendjét.

MÚSZ 235/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan az előterjesztés szerinti tartalommal  elfogadta a Sportegészségügyi Munkacsoport kialakításának tervezetét és megválasztotta Dr. Kováts Tímeát a munkacsoport vezetőjének.

MÚSZ 236/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, hogy az OSEI által működtetett Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat kiemelt ellátást nyújtó listájára (ún. OEP lista) a magyar felnőtt és- ifjúsági válogatott tajgai kerüljenek fel. Az összes többi válogatott kerettag, versenyző az ún. OSEI listára kerüljön. Amennyiben az ifjúsági válogatott OEP listára kerülése nem lehetséges, úgy ezen válogatott is az OSEI listára kerüljön.

MÚSZ 237/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan akként döntött, hogy az alábbi személyeket régiós sportszakmai munkatársnak kinevezi:

Horváth Csaba, Zalaegerszeg (Nyugat-Dunántúl)

Tejes Péter, Szombathely (Nyugat-Dunántúl)

Virovecz Richárd, Kaposvári SI (Dél-Dunántúl)

Czakó Csaba, Mohács (Dél-Dunántúl)

Nagy Attila, Szeged (Dél-Alföld)

Katona Zsolt. Szeged (Dél-Alföld)

Urbin Tamás, Nyíregyháza (Észak-Alföld)

Csipes Andor, Mezőtúr (Észak-Alföld)

MÚSZ 238/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, elvetette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására irányuló azon javaslatot, hogy főtitkár helyettesi pozíciót hozzon létre.

MÚSZ 239/2018. sz. elnökségi határozat – MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan elutasította Tóth István (Szentendrei HKLSE elnöke) pályázatát a főtitkár helyettesi pozíció betöltésére.