Tartalom
Melléklet

MÚSZ-16/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a FINA Úszó Világbajnokságon /Gwangju/ elért eredményeik alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult versenyzők jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-17/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a FINA Úszó Világbajnokságon /Gwangju/ elért versenyzői eredmények alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult sportszakemberek /edzők/ jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-18/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a Junior Nyíltvizes Európa-bajnokságon /Rasice/ elért eredménye alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult Huszti Dávid, versenyző jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-19/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a Junior Nyíltvizes Európa-bajnokságon /Rasice/ elért versenyzői eredmény alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult Karvalics Péter sportszakember /edző/ jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-20/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a Junior Európa-bajnokságon /Kazany/ elért eredményeik alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult versenyzők jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-21/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a Junior Európa-bajnokságon /Kazany/ elért versenyzői eredmények alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint eredményességi támogatásra jogosult sportszakemberek /edzők/ jutalmazására vonatkozó javaslatot.

MÚSZ-22/2019. sz. elektronikus elnökségi határozat

Az Elnökség a 2020. Úszó Európa-Bajnokság egyes szervezeti kérdései tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

1. Az Elnökség az Alapszabály 19. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel az Alapszabály 30. §-ára létrehozza a Verseny Szervező Bizottságát az alábbi személyi összetétellel:

 

elnökWladár Sándor
operatív vezetőSzántó Dávid
sportszakmai vezetőTörök Enikő
gazdasági vezetőVass Krisztina
versenyigazgató SWSzájer Péter
versenyigazgató DVKelemen Ildikó
versenyigazgató SYKobolák Gabriella
versenyigazgató OWSFodor Szabolcs
protokollTóth Tamás
logisztikaBabicz Gábor
broadcastingViski Sándor
szállásSzögi László
marketingBirkás Szabolcs
jogFábry György
műszakKrokavecz Viktor
country liaisonRudas Eszter

 

2. A Szervező Bizottság (a továbbiakban: SZB) az SZB elnökének irányításával, az operatív vezető vezetésével működő, a Verseny megrendezésére vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely a Verseny megrendezésével kapcsolatban minden kérdésben köteles és jogosult az MÚSZ speciális bizottságaként, a Szövetség nevében és helyett eljárni, a Verseny sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai, szervezeti és pénzügyi döntést – a jelen határozatban foglalt keretek között és korlátozásokkal – meghozni.

 

3. Az SZB jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt megbízni. A külső közreműködők kiválasztására és megbízására a közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetben az SZB elnöke, az értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az operatív vezető jogosult.

 

4. A Versenyhez kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi:

 

  • a.) jelentős nemzetközi szerződések és a MÚSZ egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: dr. Wladár Sándor,

 

  • b.)egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések abban az esetben, amennyiben azok a Verseny költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek, a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű szerződések, a vagyoni értékű jogok hasznosítására kötendő együttműködési megállapodások: dr. Wladár Sándor,

 

  • c.) a költségvetésben tervezett mértékű, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, az SZB működtetéséhez, a szervezéshez kapcsolódó levelezések: Szántó Dávid.

 

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a fentiek alapján Wladár Sándor az képviseleti jogkörét a 4. c) pontban meghatározott ügyekben Szántó Dávidra, mint az SZB tisztségviselőjére meghatalmazással 2019. június 15. napjáig átruházza.