Tartalom
Melléklet

MÚSZ-128/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Becsky Andrást levezető elnöknek. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-129/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-130/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-131/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2017. október 4-i elnökségi ülés napirendi pontjait és kiegészítéseit. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-132/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Ifjúsági Úszó Európa-bajnokságról szóló írásos beszámolót. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-133/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Budapesti Világbajnokságról szóló írásos beszámolót. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-134/2017(10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az indianapolisi Ifjúsági Világbajnokságról szóló írásos beszámolót. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-135/2017 (10.04.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Nyíltvízi Junior Európa-bajnokságról szóló írásos beszámolót. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-136/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Taipei-i Universiaderól szóló írásos beszámolót. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-137/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Vízi Csaba tájékoztatását az Országos Rövidpályás Bajnokság feladatairól. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-138/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta dr. Sós Csaba szövetségi kapitány távollétében Petrov Iván által előterjesztett, a decemberi Rövidpályás Európabajnokság csapat válogatási elveket. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-139/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az eddigi bizottsági struktúra megszüntetését és az új bizottsági struktúra kialakítását az alábbiak szerint:

  • Edző Bizottság
  • Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság
  • Versenybírói Bizottság
  • Fegyelmi Bizottság
  • Utánpótlás Bizottság
  • Masters Bizottság
  • Sportolói Bizottság
  • Jogi Bizottság
  • Klubvezetői Bizottság

A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-140/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan Turi György Attilát az Edző Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-141/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan Selmeci Attilát az Edző Bizottság tagjává megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-142/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1
tartózkodással dr. Török Enikőt a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság elnökének
megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-143/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
úgy határozott, hogy az Egészségügyi Bizottság a bizottsági struktúrában megszüntetésre kerülés Sportegészségügyi és Sporttudományi Osztályként a szervezeti struktúra részeként működik tovább. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-144/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
úgy határozott, hogy a bizottsági struktúrában megszüntetésre kerül a Régiófejlesztési és
Koordinációs Bizottság és minden ezzel kapcsolatos feladat átkerül az új szervezeti struktúra részeként az Irodába. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-145/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
akként döntött, hogy az SzMSz-t akként módosítja, hogy a Fegyelmi Bizottság elnökét az
Elnökség választja. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-146/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan dr. Fábry György urat a Fegyelmi Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-147/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan dr.Ugrin Tamás urat a Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-148/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan dr. Kiss Gergő László urat a Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-149/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
Kalaus Valter urat a Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztotta. A szavazásban mindenki
részt vett.

MÚSZ-150/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
akként döntött, hogy az SzMSz-t akként módosítja, hogy a Jogi Bizottság elnökét az Elnökség választja. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-151/2017 (10.04.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan dr. Bánáti János urat a Jogi Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-152/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan dr. Kézsmárki Éva úrhölgyet a Masters Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban
mindenki részt vett.

MÚSZ-153/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta, hogy a Gyermekjogi Testület kerüljön a szervezeti struktúra jogi képviseletébe, ahol a képviseletet külső, megbízási szerződéssel foglalkoztatott képviselő látja el. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-154/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Bodrogi Viktor urat a Versenybírói Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-155/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta, hogy Nyíltvízi Bizottságot nem hoz létre. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-156/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Gyurta Dániel urat a Sportolói Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-157/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan az Utánpótlás Bizottság elnökének Törös Károlyt urat megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-158/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan a Klubvezetői Bizottság elnökének Batházi Tamás urat megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-159/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Sport XXI. támogatási program felhasználási javaslatot, amely szerint a 2,8 millió
forint maradványértéken felül 800.000,- Ft támogatással egészül ki a csomag és ez kerül
felosztásra 19 tagszervezet között. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-160/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Procter&Gamble adomány (5 millió Ft) felhasználási módját és kedvezményezetti körét. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-161/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan
megszavazta a 2017. évi EMMI-BMSK Infrastrukturális támogatás felosztását, valamint a
2018. évi támogatás pályáztatási elveit. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-162/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan a Tuttobici-botecchia Sportegyesület a MÚSZ tagjai sorába felvette. A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-163/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan
Jancsik Árpád urat a Régióvezetői tisztségbe visszahelyezte. A szavazásban mindenki részt
vett.

MÚSZ-164/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta Halász Sarolta által előterjesztett jutalomeredményességi támogatási táblázatot a
2017. évi Netanya-i (Izrael) ifi EB-re, valamint az Indianapolis-i (USA) ifi VB-re vonatkozóan.
A szavazásban mindenki részt vett.

MÚSZ-165/2017 (10.04.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a Gerevich ösztöndíj elosztási tervet. A szavazásban mindenki részt vett.