Tartalom
Melléklet

MÚSZ 10/2019. sz. elektronikus határozat –  Az Elnökség a FINA/HOSA Nyíltvízi Világkupa – Balatonfüred, 2019. június 15. egyes szervezeti kérdései tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

 

  1. Az Elnökség az Alapszabály 19. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel az Alapszabály 30. §-ára létrehozza a Verseny Szervező Bizottságát az alábbi személyi összetétellel:

 

elnökdr. Wladár Sándor
operatív vezetőSzántó Dávid
gazdasági vezetőVass Krisztina
projektvezetőKővári Péter
versenyigazgatóFodor Szabolcs
event managerLázár Rita
venue managerHorváth László
protokollTóth Tamás
logisztikaBabicz Gábor
műszakKrokavecz Viktor
médiaCsurka Gergely
szállásSzögi László
marketingBirkás Szabolcs
country liaisonRudas Eszter

 

  1. Szervező Bizottság (a továbbiakban: SZB) az SZB elnökének irányításával, az operatív vezető vezetésével működő, a Verseny megrendezésére vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely a Verseny megrendezésével kapcsolatban minden kérdésben köteles és jogosult az MÚSZ speciális bizottságaként, a Szövetség nevében és helyett eljárni, a Verseny sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai, szervezeti és pénzügyi döntést – a jelen határozatban foglalt keretek között és korlátozásokkal – meghozni.

 

  1. Az SZB jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt megbízni. A külső közreműködők kiválasztására és megbízására a közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetben az SZB elnöke, az értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az operatív vezető jogosult.

 

  1. Versenyhez kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi:
  • a.) jelentős nemzetközi szerződések és a MÚSZ egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: dr. Wladár Sándor,

 

  • b.) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések abban az esetben, amennyiben azok a Verseny költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek, a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű szerződések, a vagyoni értékű jogok hasznosítására kötendő együttműködési megállapodások: dr. Wladár Sándor,

 

  • c.) a költségvetésben tervezett mértékű, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, az SZB működtetéséhez, a szervezéshez kapcsolódó levelezések: Szántó Dávid.

 

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a fentiek alapján dr. Wladár Sándor az képviseleti jogkörét a 4. c) pontban meghatározott ügyekben Szántó Dávidra, mint az SZB tisztségviselőjére meghatalmazással 2019. június 15. napjáig átruházza.

 

  1. A MÚSZ elnöksége az esemény költségvetését 102.030.000.-Ft. főösszeggel az előterjesztés mellékletét képező részletes költségvetés tartalma szerint elfogadja azzal, hogy amennyiben további állami forrás bevonására kerül sor, úgy azt az esemény megrendezésére kell fordítani. További forrás bevonása esetén a módosított költségvetésről az elnökséget tájékoztatni kell.