Tartalom
Melléklet

1/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat – A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Sándor Elek urat választotta levezető elnöknek.

2/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Terebessy Rékát választotta jegyzőkönyvvezetőnek.

3/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta dr. Sós Csabát.

4/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta dr. Verrasztó Zoltánt.

5/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette Pósa Józsefnét mandátumvizsgáló bizottsági elnöki tisztségében.

6/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette dr. Fábry Györgyöt mandátumvizsgáló bizottsági tagi tisztségében.

7/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette Füleky Andrást mandátumvizsgáló bizottsági tagi tisztségében.

8/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette dr. Ugrin Tamást jelölőbizottsági elnöki tisztségében.

9/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette dr. Fábry Györgyöt jelölőbizottsági tagságában.

10/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette dr. Pozsgay Gábort jelölőbizottsági tagságában.

11/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag a szavazatszámláló bizottság elnökévé választotta Nagy Anikót, a MÚSZ Ellenőrző Testületének tagját.

12/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Tószegi Andort, a Váci Vízmű SE képviselőjét.

13/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 142 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Halász Saroltát, a MÚSZ gazdasági igazgatóját.

14/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta dr. Wildner Domonkost.

15/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 145 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Szabó Krisztinát.

16/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 127 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Németh Zsoltot.

17/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 139 nem szavazattal, 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elutasította az alapszabály tárgyalásának napirendi pontjára tett javaslatot.

 

18/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 143 nem szavazattal, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasította az Elnökség és a MÚSZ igazgatóinak visszahívásának napirendi pontjára tett javaslatot.

19/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 nem szavazattal, 1 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította az Ellenőrző Testületnek a Szövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolójának napirendre kerülését.

20/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 nem szavazattal, 1 igen szavazattal elutasította az új elnökségi tagok és MÚSZ-igazgatók megválasztásának napirendi pontjára tett javaslatot.

21/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag megerősítette az eredetileg meghirdetett napirendi pontot, azaz a Magyar Úszó Szövetség elnökének megválasztását.

22/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 122 igen szavazattal, 26 tartózkodás mellett javasolja, hogy Gyárfás Tamás örökös tiszteletbeli elnökké történő kinevezéséről döntsenek.

23/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 139 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Gyárfás Tamás tiszteletbeli elnökké történő kinevezésének kérdését a következő közgyűlésre készítsék elő.

24/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 107 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 41 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az elnökjelöltek mindegyike 8 percben bemutatkozhat.

25/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 138 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy titkos szavazásra kerül sor mind a jelöltállítás, mind a végső szavazás során.

27/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 126 igen szavazattal, 20 nem szavazattal, dr. Bienerth Gusztávot választotta a MÚSZ elnökévé.

26/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 128 igen szavazattal, 15 nem szavazattal úgy döntött, hogy csak dr. Bienerth Gusztáv kerül fel a szavazólistára.