A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi Bizottsága – a tagszervezetek beadványa nyomán – fegyelmi eljárás lefolytatása mellett döntött Hornyák Viktorral szemben a MÚSZ szeptember 24-ei közgyűlésén történtek miatt.

Mint ismert, az úszóedző a MÚSZ rendkívüli közgyűlésén magatartásával többször megbotránkoztatta a tagszervezetek jelenlévő képviselőit, illetve a meghívott vendégeket, többek között bilincset dobott az ülést levezető elnök, dr. Sándor Elek asztalára, sértő megjegyzések kíséretében.

A MÚSZ Fegyelmi Bizottságának eljáró tanácsa valamennyi körülményt mérlegelve úgy döntött, hogy Hornyák Viktort három évre mindennemű sporttevékenységtől eltiltja, továbbá 200 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A határozat indoklásában kiemelik, hogy a Fegyelmi Tanács két ülést is tartott: az elsőn személyes meghallgatást terveztek, de Hornyák Viktor nem jelent meg betegségre hivatkozva, ugyanakkor az FT felszólítására erről később nem küldött orvosi igazolást. A második ülésen ezek után a tanács megtárgyalta az ügyet, melyet szándékos fegyelmi vétségnek minősített, és kénytelen volt azt is figyelembe venni, hogy egy korábbi ügyben már jogerősen kiszabott büntetés nem érte el célját, hiszen Hornyák Viktor újból sportemberhez méltatlan, illetve mások méltóságát sértő magatartást tanúsított.

Súlyosbító körülményként értékelték, hogy a küldött „cselekményére tudatosan készült, előre megfontolta, és azt nagy nyilvánosság előtt követte el”. A kiszabott büntetést az FT azonnal végrehajthatóvá nyilvánította többek között azért, mert a korábbi büntetések hatástalanok maradtak, továbbá mert az eljárás alá vont a közgyűlést követően több ízben is megzavarta a MÚSZ-iroda működését, a szövetség székházában „engedély nélkül tekintett be iratokba, az ott dolgozókkal szemben agresszíven lépett fel, felhívásra nem volt hajlandó az irodát elhagyni.”

A tanács tagjai az azonnali végrehajtás kapcsán hangsúlyozták, csak így érhető el, hogy az eljárás alá vont sem sportszakemberként, sem sportszervezet képviselőjeként ne tevékenykedhessen a magyar úszósportban.

Az FT megállapította, hogy Hornyák Viktor súlyos károkat okozott a sportágnak, hiszen egy kiemelten sikeres időszakban teremtett alkalmat arra, hogy a média kiemelten az általa okozott botránnyal foglalkozzék, rossz színben tüntetve fel a a magyar úszósportot. A tanács határozata leszögezi, hogy Hornyák Viktor számára biztosítva volt a hozzászólás lehetősége a közgyűlésen, ő azonban ehelyett a botránykeltésben volt érdekelt.

A testület nem tartotta megalapozottnak Hornyák Viktor írásban jelzett eljárásjogi kifogásait, amelyek a Fegyelmi Bizottság nem jogszerű felállítására, illetve a MÚSZ etikai szabályzatának hiányára irányultak. Az FT ezzel szemben leszögezi, hogy a MÚSZ elnöksége október 4-ei ülésén az alapszabállyal összhangban nevezte ki a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, akikből az elnök az ügyben eljáró tanácsot kinevezte, továbbá hogy a MÚSZ – a FINA és a LEN irányelveinek megfelelően – 2016. szeptember 29. óta rendelkezik hatályos Etikai Kódexszel, amelynek iránymutatásait Hornyák Viktor súlyosan és több ízben is megsértette.

A hároméves eltiltás azt jelenti, hogy a hajdúszoboszlói székhelyű Széles Sándor Nevelőműhely képviselője a határozat november 3-ai hatályba lépését követően három éven keresztül semmiféle, az úszósporttal összefüggésbe hozható tevékenységet nem folytathat, nem tarthat edzést, a MÚSZ és tagszervezetei által rendezett versenyeket, eseményeket semmilyen formában nem látogathatja.

A határozat ellen Hornyák Viktor fellebbezhet, másodfokon a MÚSZ elnöksége tárgyalhatja az ügyet – ez azonban nem érinti a határozatnak azon részét, amely az azonnali végrehajtást írja elő.

Hasonló bejegyzések