Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi program célja

A Magyar Úszó Szövetség kiemelt figyelmet fordít a gyermekek (és nemcsak a gyermekek) védelmére a medencében valamint a parton is! Idén szeretnénk erre a programra még nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve a jelenkor követelményeinek megfelelve újra gondolni és egy olyan rendszert kiépíteni, melynek fő célja a prevenció és a sportoló gyermekek szellemi-testi épségének és fejlődésének biztosítása. Nemzetközi szinten számtalan olyan példa van, amit különösen fontosnak tartunk a hazai környezetbe is adaptálni, ezzel párhuzamosan pedig azon is dolgozunk majd, hogy az edzők, sportszakemberek gyermekvédelmi szemléletváltása is megkezdődjön. A megújult programunk egyik legelső és legfontosabb lépéseként kidolgoztuk a sportoló, edző és szülő magatartási kódexeket, amelyek tartalmazzák a fő irányelveket, illetve meghatároztuk bennük azokat az értékeket, amelyeket követendőnek tartunk és amelyek betartását  – az új kiépített struktúra és szakmai apparátus segítségével – ellenőrizni is tudjuk majd. Ezenfelül kialakítottunk egy olyan jelzőrendszert, amelyen keresztül közvetlen a MÚSZ szakembere felé lehet jelezni mindent olyan esetet, amely ütközik a magatartási kódexekben foglaltakkal.

Gyermekvédelmi Testület

A MÚSZ-on belül gyermekvédelmi ügyekben javaslattevő/ véleményező testület feladata: a gyermekvédelmi program szakmai részleteinek a továbbgondolása és kidolgozása, a Gyermekvédelmi Felelős által becsatornázott panaszok és problémás esetek kivizsgálása, a döntés előkészítő beszámoló készítése a Fegyelmi Bizottság – szükség esetén feljelentés tétel az illetékes hatóságok – felé.

Tagjai:

Külső szakértők:

Gyermekvédelmi jelzőrendszer

E-mail cím:  gyermekvedelem@musz.hu

 

Telefonszám: +36 30 482 0310

(Danks Emese – MÚSZ Gyermekvédelmi Felelős)