Az éves rendes Közgyűléssel kapcsolatos legfontosabb információkat a jelenlegi oldalon találhatja meg.

 

A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége a MÚSZ éves rendes közgyűlését 2024. május 29. napjának 15.00. órájára a Danubius Hotel Hélia Konferencia termébe (1133 Budapest Kárpát u. 62-64.) hívta össze.


A Közgyűlés Időpontja: 2024. május 29.(szerda) 15:00 óra.

Helyszíne: Danubius Hotel Hélia Konferencia terme, címe: 1133 Budapest Kárpát u. 62-64.

A szavazati jogok és azoknak száma a MÚSZ Alapszabálya alapján lettek meghatározva.

 

A 2024-es szavazati jogok száma ide kattintva tekinthető meg.

Napirendi pontok:

1. A Centenáriumi díjak átadása;
2. „Mosoly Díj” átadása;
3. Az Elnökség 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
4. A számvitelről szóló törvény szerinti 2023. évi beszámoló (mérleg)elfogadása;
5. Az Ellenőrző Testület beszámolója a 2023. évről;
6. A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;
7. A MÚSZ 2024. évi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;
8. A Budapesti Úszó Szövetség származtatott jogi személyiségének megszüntetése;
9. Alapszabály módosítása (előző napirendi pontban hozott határozattól függően);
10. Tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.

Tájékoztatjuk T. Tagszervezeteinket, hogy az alapszabály 14.§ (3) bekezdése alapján Tagszervezetek által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották az Elnökséghez.

Ennek alapján kérjük a T. MÚSZ tagokat, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb 2024. május 14.-ig szíveskedjenek megküldeni a  musz@musz.hu e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a MÚSZ irodai címére.

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat az alapszabály 11.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés előtt 7 nappal küldjük meg.

Közgyűlési anyagok:

Elnökség 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolója

A számvitelről szóló törvény szerinti 2023. évi beszámoló (mérleg)elfogadása

Kiegészítő melléklet a 2023. évi pénzügyi beszámolóhoz

Szöveges beszámoló a 2023. pénzügyi beszámolóhoz

A Magyar Úszó Szövetség 2023. évi gazdálkodási beszámolója

Az Ellenőrző Testület beszámolója a 2023. évről

A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása

A MÚSZ 2024. évi szakmai terve

A MÚSZ 2024. évi pénzügyi terve

A Budapesti Úszó Szövetség származtatott jogi személyiségének megszüntetése

Alapszabály módosítása – tervezett Alapszabály

Tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alapszabályunk 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.” Amennyiben a törvényes képviselő nem tud részt venni a közgyűlésen akkor az 1 számon mellékelt meghatalmazást, személyenként, értelemszerűen, teljes körűen kitöltve kérjük a Közgyűlésünk kezdete előtt – a mandátum vizsgálat céljából minél korábban – eredeti példányban megküldeni vagy a helyszínen átadni, mert annak hiányában a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt. Az alapszabály 12.§ (4) bekezdése szerinti további képviselők számát tagszervezeti bontásban mellékeljük.

Szavazati jogok aránya ide kattintva letölthető 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Alapszabályunk 13§ (2) pontjában foglaltak alapján ezúton jelzem, hogy ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amire ezennel figyelmüket kifejezetten felhívom.

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés határozatképtelensége esetére ezennel a megismételt Közgyűlést is összehívjuk 2024. május 29. napján 15:30 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirendi pontokkal, fentebb jelzett jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel.

A meghívó ide kattintva letölthető

A meghatalmazás ide kattintva letölthető