A Magyar Úszó Szövetség május 24-én, szerdán tartja az éves rendes Közgyűlését a Hélia Hotelben.

 

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége az Alapszabály 19.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a MÚSZ 2023. évi rendes Közgyűlését összehívta, melyre tisztelettel meghívom Önöket.

 

Időpontja: 2023. május 24. szerda 15:00 óra.

 

Helyszíne: Hélia Hotel, címe: Budapest, XIII. Kárpát u. 62-64.

 

A Közgyűlés napirendjei:

 

  1. A Centenáriumi díjak átadása;
  2. Az Elnökség 2022. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
  3. A számvitelről szóló törvény szerinti 2022. évi beszámolója,
  4. Az Ellenőrző Testület beszámolója 2022-as évről
  5. A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása
  6. A MÚSZ 2023. évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása
  7. A tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása;

 

Tájékoztatom T. Tagszervezeteinket, hogy az alapszabály 14. § (3) bekezdése alapján a Tagszervezetek által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották az Elnökséghez.

 

Ennek alapján kérem a T. MÚSZ tagokat, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb 2023. május 9. napjáig szíveskedjenek megküldeni a  musz@musz.hu e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a MÚSZ irodai címére.

 

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat az alapszabály 11.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés előtt 7 nappal küldjük meg.

 

Kötelességem felhívni szíves figyelmét, hogy az Alapszabályunk 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.” Amennyiben a törvényes képviselő nem tud részt venni a közgyűlésen akkor az 1. sz. mellékletként megküldött meghatalmazást, személyenként, értelemszerűen, teljeskörűen kitöltve kérjük a Közgyűlésünk kezdete előtt – a mandátum vizsgálat céljából minél korábban – eredeti példányban megküldeni vagy a helyszínen átadni, mert annak hiányában a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt. Az3 alapszabály 12.§ (4) bekezdése szerinti további képviselők számát tagszervezeti bontásban 2. sz. mellékletként küldjük meg.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

 

Alapszabályunk 13. § (2) pontjában foglaltak alapján ezúton jelzem, hogy ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amire ezennel figyelmüket kifejezetten felhívom.

 

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés határozatképtelensége esetére ezennel a megismételt Közgyűlést is összehívom 2023. május 24. napjának 15:30 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirendi pontokkal, fentebb jelzett jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel.

 

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítok!

 

Wladár Sándor

elnök

 

MEGHÍVÓ

Szavazati jogok 2023 Közgyűlésre

MEGHATALMAZÁS

A napirendi pontokhoz tartozó mellékletek:

Kiegészítő melléklet MÚSZ2022_0520

Szöveges beszámoló MÚSZ2022_0520

2022. évi gazdálkodási beszámoló

2023. évi pénzügyi terv

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022 MÚSZ

Szakmai Program MÚSZ 2023

Szakmai-működési beszámoló 2022

Ellenőrző Testület beszámoló 2022

Hasonló bejegyzések